1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Økonomi

Frivilligheds-princippet

Grenaa frikirke er, som navnet siger,  en frikirke og som sådan finansieret af frivillige gaver.

I Folkekirken er kontingentbetaling i form af kirkeskatten en forudsætning for medlemskab og selvom dette i og for sig er en naturlig tankegang, er det dog i Grenaa frikirke ikke et krav for at komme i kirken, at man giver et bestemt beløb.

På den anden side er gavmildhed overfor kirken en naturlig forudsætning for kirkens økonomiske eksistens.

Bibelen er meget tydelig omkring det enkelte menneskes behov for at leve i gavmildhed overfor kirke og medmennesker.

Hvordan giver man?

Gaver til Grenaa frikirke, og vores arbejde både i Grenaa og i andre lande (se Mission) kan indbetales dels på søndagsmøderne ved løbende indsamlinger og på kirkens kontonummer, man kan få oplyst ved personlig henvendelse.

Vi opfordrer faste gaveydere til at lave en forpligtelseserklæring eller i det mindste faste kontooverførsler, da erfaringen viser, at de gode intentioner om at give, ofte strander i en hektisk dagligdag osv., og forpligtelseserklæringen kan ofte hjælpe til at fastholde en i det man tror på.

 

face book right